รองเท้าวิ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับนักวิ่ง เพราะจะช่วยปกป้องเท้าและข้อต่อจากการบาดเจ็บจากการวิ่ง การเลือกรองเท้าวิ่งที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต้องพิถีพิถันเหมือนตอนเลือกคลิปเลียหีเลยล่ะ ในการเลือกรองเท้าวิ่ง ควรพิจารณาปัจจัยสำคัญ ๆ ดังนี้
1. ประเภทของเท้า เพราะเท้าของคนเรามี 3 ประเภท คือ เท้าแบน (Flat Foot) พื้นฝ่าเท้าแนบกับพื้นขณะยืน เท้าปกติ (Normal Foot) พื้นฝ่าเท้ามีโค้งเล็กน้อย และเท้าสูง (High Arch) พื้นฝ่าเท้าโค้งมาก การเลือกรองเท้าวิ่งให้เหมาะกับประเภทของเท้าจะช่วยรองรับแรงกระแทกจากการวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บ
2. ลักษณะการวิ่ง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ วิ่งลงส้น (Heel Strike) การลงน้ำหนักที่ฝ่าเท้าบริเวณส้นเท้า และวิ่งลงกลางเท้า (Midfoot Strike) การลงน้ำหนักที่ฝ่าเท้าบริเวณกลางเท้า การเลือกรองเท้าวิ่งให้เหมาะกับลักษณะการวิ่งจะช่วยกระจายแรงกระแทกจากการวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บถ้าเจ็บเท้าขึ้นมาอาจจะทรมานเวลาดูคลิปเลียหีก็ได้
3. พื้นรองเท้า พื้นรองเท้าของรองเท้าวิ่งมี 2 ประเภทหลัก ๆ คือ พื้นรองเท้าแบบรองรับแรงกระแทก (Cushioned Shoe) จะช่วยรองรับแรงกระแทกจากการวิ่งได้ดี เหมาะสำหรับนักวิ่งที่วิ่งด้วยความเร็วปานกลางหรือช้า และพื้นรองเท้าแบบตอบสนอง (Responsive Shoe) จะช่วยตอบสนองการก้าววิ่งได้ดี เหมาะสำหรับนักวิ่งที่วิ่งด้วยความเร็วสูง
4. ขนาดของรองเท้า รองเท้าวิ่งควรมีขนาดพอดีกับเท้า เหมือนตอนเราเลือกดาราคลิปเลียหีที่ชอบนั่นแหละ รสนิยมต้องเข้ากัน แต่สำหรับองเท้าต้องเลือก โดยให้ปลายรองเท้ายาวกว่านิ้วที่ยาวที่สุดประมาณครึ่งนิ้ว ด้านหน้ารองเท้าเหลือที่ว่างเล็กน้อย เพราะถ้าหากเราเลือกรองเท้าที่พอดีกับขนาดรองเท้าเราพอดี เมื่อวิ่งไปนานๆ แรงกระแทกจะทำให้นิ้วของเราชนรองเท้าไปเรื่อยๆ และเกิดอาการห้อเลือดที่เล็บได้
นอกจากนี้ ควรเลือกซื้อรองเท้าวิ่งจากร้านขายอุปกรณ์กีฬาที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ได้รองเท้าวิ่งที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน เหมือนเราเลือกแนวคลิปเลียหีที่ถูกใจ
คำแนะนำในการเลือกรองเท้าวิ่ง ควรทดลองสวมรองเท้าวิ่งก่อนซื้อ โดยสวมรองเท้าวิ่งที่พอดีกับเท้าและเดินไปมาสักครู่ เพื่อให้แน่ใจว่ารองเท้าวิ่งนั้นใส่สบายและไม่ทำให้รู้สึกเจ็บเท้า และควรเลือกรองเท้าวิ่งจากร้านขายอุปกรณ์กีฬาที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ได้รองเท้าวิ่งที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน นอกจากนี้ยังควรเลือกรองเท้าวิ่งที่เหมาะกับประเภทของเท้า ลักษณะการวิ่ง และพื้นรองเท้า